​Hodnocení výsledků distančního vzdělávání

Hodnocení výsledků distančního vzdělávání 
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno průběžné hodnocení ať již známkou, procentuální úspěšností, počtem správných odpovědí, potvrzením splnění úkolu, slovním komentářem a podobně.   

 

Výsledky vzdělávání při distanční výuce jsou ukládány v listinné nebo digitální podobě. 

 

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se odrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. 

 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně 

  • elektronickou žákovskou knížkou (Škola online) 

  • e-mailové korespondence, telefonicky či osobně. 

 

Chování během distančního vzdělávání 

Žáci  se během distančního vzdělávání řídí aktuálním školním řádem (např. dodržování pravidel slušného chování…). Za  zneužití  dat, která byla  žákovi školou poskytnuta,  bude uděleno  kázeňské opatření.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)