Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Soubor doporučení k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 

 

Výtah z výše uvedeného dokumentu:

 

Informace k provozu školy na školní rok 2021/2022 

 

 • žáci vstupují do školy hlavním vchodem, dezinfekce rukou v nádobách s dávkovačem jsou k dispozici hned u vstupu, v každé třídě a u tělocvičny 

 • žáci, zaměstnanci i třetí osoby jsou povinni si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, dýchací cesty jsou zakryté dále ve společných prostorách školy,

 • ve třídách se ochrana dýchacích cest nepoužívá, viz níže 

 • žáci budou mít z domu papírové kapesníky a 2 roušky nebo respirátory (žáci do 15 let mohou používat zdravotní roušku) 

 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s autismem, s duševní poruchou a osoby, které ze závažných zdravotních

 • důvodů nemohou mít nasazený ochranný prostředek (doloží lékařské potvrzení) 

 • žák, který bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti kloubů,

 • průjem, ztráta chuti a čichu), bude odeslán domů 

 • třetím osobám je povolen pohyb v budově školy jen ve výjimečných případech (po předchozí domluvě), a to s ochranou dýchacích cest 

 • ve školní jídelně budou dodržována hygienická pravidla: časové oddělení skupin, dezinfekce rukou před jídlem, rozestup 1,5 m, sezení pouze na vyznačených

 • místech, není povoleno samoobslužné odebírání příborů 

 •  

Testování žáků 

 

 • testování žáků proběhne ve dnech 1.9. a 6.9. formou PCR-testu ze slin  

 • pokud některý žák prodělal během prázdnin nemoc Covid-19 nebo pokud má ukončené očkování (14 dní od druhé dávky), oznamte tuto skutečnost škole

 • (nejlépe na email: pechova@zs-tasov.cz). Informace o prodělané nemoci z loňského školního roku máme.  

 • pokud žák odmítne provedení PCR-testu, musí nosit ochrannou pomůcku ve všech prostorách školy 

 • v případě, že se žák odmítne testovat a nosit ve škole ochranný prostředek a nevztahují se na něj výjimky z nošení roušek a respirátorů, nemůže být osobně

 • přítomen ve škole na vzděláváni. Pro tohoto žáka škola nezavádí distanční výuku, zákonní zástupci se domluví s učiteli na probíraném učivu 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)