Informace pro žáky a zákonné zástupce k otevření II. stupně od 10.5.2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce k otevření II. stupně od 10.5.2021
 • od 10.5.2021 (lichý týden) nastupuje 6. a 7. ročník na prezenční výuku , na distanční výuce zůstává 8. a 9. ročník a řídí se aktuálním rozvrhem

 • do MŠ nastupují všechny děti

 • testování od 10.5.2021 bude probíhat na I. stupni 1x týdně (pondělí), na II. stupni 2x týdně (pondělí, čtvrtek) ihned po příchodu do školy, v MŠ se děti netestují

 • v případě, že preventivní test bude pozitivní v pondělí, odchází domů pouze tento žák, který měl pozitivní výsledek, škola ihned kontaktuje zákonného zástupce, jde na PCR test

 • v případě, že preventivní test bude pozitivní ve čtvrtek, do karantény nastupuje celá třída, pozitivní žák jde na PCR test

 • pokud je PCR test pozitivní, kontaktuje zákonné zástupce hygienická stanice a řeší s vámi další postup

 • žák, který se odmítne sám otestovat, pak nemůže být osobně přítomen ve škole

 • tito žáci budou omluveni a jejich vzdělávání bude probíhat dál distančně, ale bez on-line výuky, žák dostane zadané úkoly

 • žáci II. stupně vstupují do školy hlavním vchodem, přichází do svých šaten, kde vyčkají vyučujícího z 1. vyučovací hodiny a pod jeho dohledem odchází do své třídy

 • z hygienických důvodů využívá II. stupeň pouze sociální zařízení v sokolovně

 • po celou dobu pobytu v prostorách školy si žáci chrání dýchací cesty chirurgickými rouškami nebo respirátory bez výdechového ventilu a používají dezinfekční prostředky

 • nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu, žáci se budou testovat sami pomocí antigenního testu

 • svačiny a obědy budou zajištěny od 10.5.2021 pro všechny žáky přítomné ve škole, tedy i pro 6. a 7. ročník

 • pokud někdo svačinu nebo oběd nebude chtít odebírat, musí se odhlásit do 8.00 hodin 10.5.2021 ve školní jídelně paní Evě Matouškové

 • žáci se budou stravovat ve školní jídelně v časových intervalech, aby bylo zamezeno kontaktu mezi třídami

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)