Mateřská škola

Ve školním roce 2020/2021 je v MŠ zapsáno 38 dětí ve věku od 2,5 do 7 let, jsou rozděleny do tříd Sluníčka a Berušky. Třídy jsou rozděleny na starší a mladší, i tak jsou ale heterogenní (věkově smíšené). Ve třídě Berušek je 20 mladších dětí ve věku 2,5 do 5 let. Sluníčka je třída dětí starších, věkové rozmezí je od 4 do 7 let. Sluníček je 18, z toho počtu je 8 nejstarších předškoláků chystajících se k zápisu do ZŠ. Na odpoledne fungují do 15 hodin obě třídy, poté se děti spojují do třídy Berušek.

V tomto školním roce pokračujeme v práci s dětmi podle ŠVP (školní vzdělávací program) - „Jaro, léto, podzim, zima – s knihou je nám vždycky prima…“, v kterém se zaměřujeme na čtenářskou gramotnost, snažíme se u dětí posilovat zájem o knihy a čtené příběhy. Doufáme, že budeme společně obohaceni o moudro z knih a o příjemně prožité chvíle nad knihou. Rádi bychom zapojili rodiče, babičky, dědečky, učitele a kamarády ze základní školy, kteří nás občas mohou navštívit a seznámit nás s nějakou zajímavou knihou a přečíst nám z ní krátký úryvek.

Mateřská škola v letošním školním roce z důvodu „Covidové hrozby“ pozastavila kulturní a divadelní představení pro děti, budou pouze aktivity připravované naší mateřskou školou. Fotografování, zastaveníčka, společné tvoření, školní výlety, předplavecký výcvik, pasování apod. se budou konat podle aktuální situace.

Miniškolka pro rodiče a děti, které se chystají k zápisu do MŠ, se bude pravděpodobně konat 1x měsíčně od měsíce února 2021. Od měsíce dubna do června 2021 budou za příznivé situace jezdit nejstarší předškoláci na předplavecký výcvik do Třebíče.

V loňském školním roce jsme pořídili větší korkovou nástěnku v pevném rámu na chodbu mateřské školy, která slouží pro vyvěšování informací rodičům. Na nástěnku jsme umístily školní a provozní řád, směrnici MŠ a informace ze školní jídelny. Do obou tříd jsme nakoupily barevné šanony na ukládání výkresů dětí, na dětské portfolio. Do kuchyňky byly zakoupeny dvě nerezové termosky na teplé nápoje pro děti během dne a do třídy Berušek židle ke klavíru. V měsíci prosinci byl klavír naladěn profesionálním ladičem. Ve třídě Sluníček byly vyměněny všechny zářivky za efektivnější LED trubice. Pro děti byly pořízeny další kreativní a logické stavebnice, dřevěné puzzle i číselné řady, vrstvící pyramidy, pro zkoumání a objevování - sada Duhový architekt. Nová velká dřevěná tatra se dětem velice hodila při přepravě kostek a jiného materiálu ke stavbám různého druhu. Školní knihovna byla obohacena o další odbornou i dětskou literaturu.

V době karantény, která byla vyhlášena z důvodu Pandemie virové choroby covid-19, byla mateřská škola uzavřena od 16. března do 22. května 2020. Provoz mateřské školy byl opět zahájen v pondělí 25. května 2020 za přísných hygienických podmínek. Na základě manuálu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 o Provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsme vypracovali směrnici závaznou pro všechny zúčastněné, platnost směrnice byla do odvolání. V této době až do konce června fungovaly obě třídy po celou dobu provozu MŠ, tedy od 6.15 do 15.45 hodin, skupiny dětí se nemísily. Pobyt venku byl uskutečňován na školní zahrádce a školním hřišti. Zvýšené hygienické požadavky nám daly impulz pro ověření návyků dětí pro dodržení osobní hygieny i pravidel třídy a bezpečnosti ke svému zdraví i zdraví druhých. Z důvodu nových bezpečnostních nařízení se zrušily dětské ručníky a vyměnily se za jednorázové papírové. V umývárce byly přidělány boxy a odpadkové koše na tyto ručníky. U každého umyvadla jsou dávkovače mýdla a byly vyměněny kohoutkové baterie za baterie pákové. Ve školní jídelně jsme pořídili nový bezdotykový dávkovač mýdla.

Zahrada byla pravidelně udržovaná za pomoci domovnice MŠ a domovníka ZŠ. Začátkem roku 2020 jsme vypracovávali projekt k rekultivaci školní zahrádky pod názvem „Zahrada nových začátků 2020“, s kterým jsme chtěli žádat o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR. Dotační výzva probíhala od 3. února do 31. března 2020. První den výzvy jsme se dozvěděli, že všechny určené finanční prostředky jsou již rozděleny a náš projekt byl tímto ukončen. Nehodili jsme flintu do žita a rozhodli jsme se zahrádku začít postupně obnovovat a rekultivovat svépomocí. Dobu uzavření mateřské školy z důvodu karantény jsme využili i na práci na obnově školní zahrádky. Oslovili jsme firmu, která nám vyměnila všechny kulatiny na dřevěných průlezkách, vyrobila vyvýšené záhonky a v dohledné době přibudou i nízké lavičky. Tento materiál a práce budou hrazeny ze sponzorských finančních darů od rodičů, které již máme připraveny. Paní domovnice nakoupila barvu a přetřela plot kolem zahrádky. Svépomocí jsme vytvořily hmatový chodník, do země jsme zabudovali a natřeli pneumatiky, které dětem sloužily jako prolézačky a přeskočky. V zahradě jsme podél plotu vysázeli jasmín a kopretiny, vedle schodiště jsme vytvořily malou květinovou zahrádku. V besídce jsme přebrali nářadí, náčiní a hračky na písek, zkontrolovali jsme funkčnost a bezpečnost. Přímo v besídce jsme pro děti vytvořily hrací koutek s kuchyňkou, obývákem a kadeřnictvím.

Vize mateřské školy

Do nového školního roku chceme ponechat naše zavedené školkové rituály, dále bychom rádi aktivně pokračovali v projektech – Kačka za Kilák; Česko čte dětem. Zaměříme se na spolupráci dětí a psychosociální hry pro upevnění vztahů na třídě a lepší úrovni v řešení konfliktů. Nadále chceme rozvíjet spolupráci mateřské školy s rodiči, základní školou a obcí Tasov. Hlavním cílem je pohoda dětí a vyvážené klidné klima v celé mateřské škole.

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)