Otevření škol od 12.4. 2021 - instrukce

Informace  ke znovuotevření  Základní   školy a  mateřské  školy v Tasově:

 • 12.4.2021  nastoupí na prezenční výuku všichni  žáci I. stupně (1.-5. ročník)
 • do školy  se  dostaví    včas  z důvodu testování
 • po celou  dobu  pobytu  v prostorách  školy si  žáci  chrání  dýchací  testy chirurgickými  rouškami  nebo  respirátory bez výdechového  ventilu a používají dezinfekční prostředky
 • preventivní test se provádí bezprostředně  po příchodu do školy
 • nebude-li žák v den termínu  testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
 • žáci se budou testovat sami pomocí antigenního testu, s testováním jim pomůže třídní učitelka, asistentka  nebo vychovatelka
 • testování se bude konat  dvakrát v každém pracovním týdnu s odstupem 3 pracovních dnů (pondělí a čtvrtek), výsledek testu se bude  zaznamenávat  v každém ročníku do třídní knihy na zvláštní list
 • v případě, že preventivní test bude pozitivní, škola ihned kontaktuje zákonného  zástupce a žák odchází  domů, do doby odchodu vyčká ve vyhrazené  místnosti (např. sokolovna školy), do karantény nastupuje také celá  třída
 • pokud má žák  pozitivní výsledek  testu,  má příznaky onemocnění a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen  ve škole, je zákonný zástupce povinen  nahlásit škole  tento pozitivní výsledek testu, v karanténě poté  zůstávají i žáci, kteří byli 2 dny před provedením  tohoto testu a dva dny po jeho provedení v kontaktu s tímto žákem ve třídě
 • opětovně  je umožněna osobní přítomnost žáka  ve škole  po  doložení negativního výsledku  konfirmačního  RT-PCR testu 
 • po provedení antigenního testu, který byl pozitivní, je žák povinnen podstoupit RT-PCR test (čtrnáctidenní karantéra nestačí - kontrolní RT-PCR test nelze ze zákona odmítnout)
 • žák, který se odmítne sám otestovat, pak nemůže  být osobně přítomen   na vzdělávání ve škole
 • tito  žáci budou omluveni a jejich  vzdělávání  bude  probíhat dál distančně, ale bez on-line výuky, zadání  úkolů  bude probíhat přes zadání  Teams, neúčast  žáků na prezenční  výuce nahlásí zákonní  zástupci třídním učitelkám předem
 • na webových stránkách bude škola anonymně zveřejňovat  výsledky testování

Příchod a odchod  do  školy:

 • žáci 1.,  2., 3.  a 4. ročníku  budou vcházet do  školy vchodem ze dvora  do  svých šaten, kde vyčkají  příchodu vyučujícího, který si je odvede to třídy. Školu opouští stejnou cestou
 • žáci 5. ročníku budou vcházet  vchodem od hřiště a   jejich  šatna bude v dívčí  šatně Tv, svoji   šatnu využívat  nebudou, do třídy odchází sami
 • hlavní   vchod  budou  využívat   žáci II. stupně po  otevření škol pro tyto  žáky
 • nevyužívá se hlavní vchod

Školní  družina:

 • ŠD  pro  1. ročník zajištěna do 15.45 hodin  - J. Černá: 774 165 123
 • ŠD  pro 2. ročník zajištěna  do  15.45 hodin - R. Pavlíčková: 777 297 345
 • ŠD  pro 3. ročník zajištěna  do 14.30  - Mgr. Z. Polášková: 604 320 118
 • ŠD  pro 4. ročník   zajištěna  do 14.30 – H. Pavlíčková: 702 923 925
 • ŠD  pro 5. ročník zajištěna  nebude
 • vyzvedávání žáků bude realizováno přes telefonní čísla jednotlivých vychovatelek
 • žádáme zákonné zástupce, aby písemně nahlásili třídním učitelům, kteří žáci budou navštěvovat školní družinu

Stravování:

Svačiny a  obědy budou  zjištěny  od 12.4.2021  pro  všechny  žáky  I. stupně, tak jak  jsou  nahlášeni  na stravu  od  1. září 2020. Pokud  někdo  svačinu nebo oběd nebude chtít, je  nutné  se odhlásit  do 8.00  hodin 12.4.2021  ve školní  jídelně paní  Matouškové.  Žáci  se budou stravovat  ve školní  jídelně v určených časových intervalech, aby   bylo  zamezeno  kontaktům mezi  třídami.

Přílohy:

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)