Vyhodnocení dotazníků – distanční výuka

Škola  provedla   dotazníkové  šetření, které se z velké  části  týkalo  distanční  výuky.  Celkem  se vrátilo  93 dotazníků. V některých  otázkách  byla zaškrtnuta  jedna odpověď, jinde bylo zvoleno  více odpovědí.

 

Výsledky v procentech:

 

1. Kolik času jste celkem strávili vy (rodiče) v průměru denně spoluprací na výuce na dálku vašeho dítěte (myšleno jedno dítě) (komunikace s učiteli, pomoc se zadanými úkoly, vysvětlování toho, čemu nerozumí, kontrola práce apod.)?

 

 1. žádný, dítě si vše řeší samostatně

5 %

 1. méně než hodina

10 %

 1. hodinu až dvě hodiny

40 %

 1. dvě až tři hodiny

28 %

 1. více jak tři hodiny

17 %

 

 

2. Bylo pro vaši rodinu problematické zajistit vašemu dítěti dostatečné technické vybavení pro online výuku na dálku?

 

 1. určitě ano

4 %

 1. spíše ano

12 %

 1. tak napůl

18 %

 1. spíše ne

30 %

 1. určitě ne

36 %

 

3. Byli učitelé vůči vám a vašemu dítěti dostatečně vstřícní?

 

 1. určitě ano

67 %

 1. spíše ano

27 %

 1. tak napůl

5 %

 1. spíše ne

1 %

 1. určitě ne

0 %

 

4. Zvládalo vaše dítě v domácí výuce plnit požadavky učitelů (množství a náročnost úkolů)?

 

 1. určitě ano

25 %

 1. spíše ano

57 %

 1. tak napůl

12 %

 1. spíše ne

4 %

 1. určitě ne

2 %

5. Vyhovovala vám forma, jakou byla práce vašemu dítěti zadávána? (způsob, jak je vám/dítěti práce zasílána; zda jsou úkoly zadané dostatečně přehledně atd.)

 

 1. určitě ano

45 %

 1. spíše ano

32 %

 1. tak napůl

20 %

 1. spíše ne

1 %

 1. určitě ne

2 %

 

6. Zdály se vám úkoly, které dostávalo vaše dítě v rámci výuky na dálku, smysluplné? 

 

 1. určitě ano

30 %

 1. spíše ano

47 %

 1. tak napůl

23 %

 1. spíše ne

0 %

 1. určitě ne

0 %

 

7. Obáváte se, že delší uzavření škol by mohlo vést v případě vašeho dítěte a vaší školy k některým z následujících negativních důsledků?

(zaškrtnuto několik odpovědí)

 

 1. učitelé nestihnou s žáky probrat plánovanou látku

21 %

 1. žáci dostatečně nepochopí probranou látku

27 %

 1. žáci nebudou dostatečně připraveni na přijímací zkoušky

13 %

 1. žáci budou přetížení

6 %

 1. žáci ztratí motivaci

18 %

 1. naše rodina bude úplně vyčerpaná

10 %

 1. zhorší se vztah vás rodičů s vaším dítětem

5 %

 

 

 

8. Závěr:

Děkujeme  za náměty a připomínky, které zohledníme v případě zavedené další  distanční výuky. Velmi si ceníme vaši velké  účasti na dotazníkovém šetření a děkujeme za  vaši  podporu.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)