Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

 

Kritéria  pro  přijetí:

Zápis  dětí do  základní  školy vychází z ustanovení zákona č. 564/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání  (školský  zákon), ve znění  pozdějších předpisů:

  • § 36  odst. 3 školského zákona  -  povinná školní  docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy  dítě dosáhne šestého  věku
  • k zápisu se přihlásí děti, které dosáhnou 6-ti let v období  od 1.9.2021 do 31.8.2022
  • přednostně jsou k povinné školní  docházce přijímány  děti s místem  trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy
  • k zápisu se dostaví děti s trvalých pobytem v ČR

 

V Tasově  1.3.2022                                                                                                                                                            Mgr. Irena Martincová, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)