Historie školy

První zmínka o tasovské škole je velmi stará. Dle zpráv z Vlastivědy moravské se uvádějí první zápisy o škole vůbec v 16. století, z čehož je patrno, že byla založena již dříve. Roku 1589 koupil úřad od Eliáše Příhody v Tasově za 26 zlatých usedlost určenou pro výstavbu školy. Tato škola stála na městečku. Přesné označení místa není známo.

Další údaje uvádějí školu, označenou jako stará, na místě nynější budovy Muzea Vysočiny a Školy hmatového modelování manželů Terezy a Štěpána Axmanových. Školní kronika uvádí, že obsahovala dvě místnosti, jednu učebnu a druhou jako byt pro učitele. Začátkem minulého století byla přistavěna ještě jedna další místnost. Další učebna byla přistavena roku 1830.

Roku 1863 byla zbudována ,,světnice" pro učitele. Protože stará škola nevyhovovala, jednala místní školní rada o výstavbě nové školy. Teprve na zasedání roku 1878 vzešlo usnesení postavit co nejdříve novou školní budovu. Stará dřevěná budova byla celá zbourána a v únoru 1879 se započalo s výstavbou školy nové. Byla dokončena už v září téhož roku.

V roce 1930 je žádáno o povolení měšťanské školy. Dne 8. 1. 1948 pod číslem 32 byla žádost schválena. Tím mělo být dětem celého tasovského okolí umožněno vyššího vzdělání. Dle zachovaných projektů měla vzniknout škola obecná, měšťanská, mateřská a zemědělská. Autorem projektu byl architekt Dolák z Brna. Škola měla stát na prostranství dnešních bytovek na okraji Tasova. Na stavbě se pracovalo asi jeden rok, pak byla stavba zastavena a dále se nepokračovalo. Důvodů zastavení stavby se uvádí mnoho, který z nich je ten pravý je dnes těžké povědět.

V roce 1951 byly úpravou budovy panského dvora (u dnešní školy) získány místnosti pro učebny ročníků jedna až pět. Druhý stupeň zůstává vyučován v budově na městečku. V roce 1954 se začíná s přístavbou sokolovny. Je postaveno přísálí a galerie. Hřiště za sokolovnou se začalo budovat v roce 1956. Od jeho dokončení v roce 1960 se užívá dodnes.

V roce 1979 – devátého června - se začíná s adaptací školní budovy u sokolovny. K datu 4. 11. 1983 je postaveno osm učeben, umývárny a toalety. Celá akce je dokončena v roce 1996, kdy je slavnostně otevřena po 17ti letech škola, ve které se vyučuje dnes.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Historie


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)