Školní poradenské pracoviště

 • Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
 • Snaží se uvedeným subjektům pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
 • Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení.
 • Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje ředitelka školy, výchovný poradce a školní metodik prevence.
 • Spolupracujeme s PPP Žďár nad Sázavou, PPP Třebíč, SVP Velké Meziříčí, OSPOD MěÚ Velké Meziříčí a MěÚ Náměšť nad Oslavou, ÚP ČR Třebíč a Policií ČR.

ŠPP na naší škole pracuje ve složení:

 • Mgr. Irena Martincová – ředitelka školy, martincova@zs-tasov.cz,  mob. 775 020 355
 • Mgr. Jana Křížová – výchovný poradce, krizova@zs-tasov.cz, mob. 775 361 318
  konzultační hodiny: čt 11.50 - 12.30 (po telefonické nebo písemné domluvě kdykoliv v dohodnutém termínu) 
 • Mgr. Dana Novotná – metodik prevence, novotnad@zs-tasov.cz, mob. 605 854 094
  konzultační hodiny:  (po telefonické nebo písemné domluvě kdykoliv v dohodnutém termínu) 

Hlavní oblasti činnosti:

 1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. prevence školního neúspěchu a problémy se školní docházkou
 3. péče o žáky nadané
 4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 5. prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)