Organizace školního roku

1. Žáci

Počet žáků k 1.9. 2022: 122, 1. stupeň: 67, 2. stupeň: 55

Počet tříd:

1. stupeň - 5 tříd

 • 1. ročník = 13 žáků,
 • 2. ročník = 15 žáků,
 • 3. ročník = 8 žáků,
 • 4. ročník = 13 žáků
 • 5. ročník = 18 žáků

2. stupeň - 4 třídy

 • 6. ročník = 11 žáků,
 • 7. ročník = 15 žáků,
 • 8. ročník = 16 žáků,
 • 9. ročník = 13 žáků

Počet oddělení školní družiny: 2
Průměr žáků na třídu: 1. stupeň = 13,4 ; 2. stupeň = 13,75

2. Termíny prázdnin

Den české státnosti: 28. 09. 2023
Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10. 2023

Den boje za svobodu a demokracii: 17. 11. 2023

Vánoční prázdniny: 23.12. 2023 - 02. 01. 2024
Pololetní vysvědčení: 31. 01. 2024
Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024
Jarní prázdniny: 12. 02. - 16. 02. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024

Svátek práce: 01. 05. 2024

Den vítezství: 08. 05. 2024
Závěrečné vysvědčení: 28. 06. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 06. – 01. 09. 2024
Školní rok 2024/2025 - zahájení: 02.09. 2024

 

3. Další akce školy

 1. Schůze pedagogických pracovníků (dle potřeby vedení školy)
 2. Setkání vedení školy a žák.samosprávy (1x za čtvrtletí - Mgr. Dana Novotná)
 3. Dravci (p. Hořák 12. 9. 2023)
 4. Roztančená škola - 21. 9. 2023
 5. Bruslení na zimním stadionu HHK Velké Meziříčí (září - listopad 2023 individuálně po třídách)
 6. Den jazyků (září 2022 - organizace Mgr. Anna Chodáková, Bc. Adéla Šoukalová)
 7. Davidova hvězda (program pro 8. a 9. ročník na zámku ve Velkém Meziříčí, 27. 9. 2023)
 8. Branný den (29. 09. 2023 - organizace Mgr. Jana Křížová)
 9. Exkurze Praha - 8. - 9. ročník (říjen - listopad 2023)
 10. Vznešenost zavazuje (program pro 6. a 7. ročník na zámku ve Velkém Meziříčí, 18. 10. 2023)
 11. Rozsvěcování vánočního stromu 3. 12. 2023 
 12. Lyžařský kurz pro II. stupeň (29. 1. - 1. 2. 2024)
 13. Dětský karneval (únor - březen 2024) 
 14. Projektový den "Den učitelů" (březen 2024) 
 15. Přijímací řízení na střední školy (12. 4. a 15. 4. 2024)
 16. Plavecký výcvik pro 2. - 4. ročník a MŠ (25. 04. - 27. 06. 2024) 
 17. Zápis do 1.ročníku (12. 04. 2024 od 12.30 do 17.00 hodin)
 18. Den Země (15. 04. - 19. 04. 2024) 
 19. Zápis do MŠ (květen 2024)
 20. Květinový den proti rakovině (květen 2024)
 21. Výlety jednotlivých ročníků (květen, červen 2024)
 22. Den dětí (31. 05. 2024)
 23. T-Mobile Olympijský běh (červen 2024)
 24. Exkurze Švýcarsko (květen - červen 2024)
 25. Sportovní dopoledne 21. 6. 2024

Škola pomáhá - charitativní dobrovolné akce

Naše škola se pravidelně dvakrát během roku zapojuje do dobročinných akcí, které mají za cíl pomoci ostatním. Chceme tak dětem dát možnost zapojit se do charitativní činnosti a ukázat, že jsou lidé, kteří naši pomoc potřebují. Díky dlouholetému pořádání těchto sbírek na naší škole máme s organizátory dobré zkušenosti. Sbírky jsou dobrovolné.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)