Organizace školního roku

1. Žáci

Počet žáků k 1.9. 2021: 110, 1. stupeň: 58 2. stupeň: 52

Počet tříd:

1. stupeň - 5 tříd

 • I. třída - 1. ročník = 7 žáků,
 • II. třída - 2. ročník = 11 žáků,
 • III. třída - 3. ročník = 16 žáků,
 • IV. třída - 4. ročník = 10 žáků
 • V. třída - 5. ročník = 14 žáků

2. stupeň - 4 třídy

 • 6. ročník = 15 žáků,
 • 7. ročník = 15 žáků,
 • 8. ročník = 16 žáků,
 • 9. ročník = 6 žáků

Počet oddělení školní družiny: 2
Průměr žáků na třídu: 1. stupeň = 14,5 ; 2. stupeň = 13,0

2. Termíny prázdnin

Den české státnosti: 28.9.2021
Podzimní prázdniny: 27.10. - 29.10. 2021
Den boje za svobodu a demokracii: 17.11.2021
Vánoční prázdniny: 23.12. 2021 - 02.01.2022
Pololetní vysvědčení: 31.01. 2022
Pololetní prázdniny: 04.02. 2022
Jarní prázdniny: 14.02. - 20.02. 2022
Velikonoční prázdniny: 14.04.2022
Závěrečné vysvědčení: 30.06. 2022
Hlavní prázdniny: 01.07. - 31.08. 2022
Školní rok 2022/2023 - zahájení: 01.09. 2022

3. Další akce školy

 1. Schůze pedagogických pracovníků (dle potřeby vedení školy)
 2. Setkání vedení školy a žák.samosprávy (1x za čtvrtletí - Mgr. Dana Novotná)
 3. T-Mobile Olympijský běh (08.09.2021)
 4. Branný den (27.09.2021 - organizace Mgr. Jana Křížová)
 5. Den jazyků (září 2020)
 6. Květinový den proti rakovině (29.09. - 01.10.2021)
 7. Rozsvěcování vánočního stromu (28.11. 2021) 
 8. Projektový den "Filmový večer" (prosinec 2021 - organizace třídní učitelé II. stupně) 
 9. Lyžařský kurz (17.-21.01 2022 - I. stupeň - Fajtův kopec)
 10. Dětský karneval (únor - březen 2022) 
 11. Projektový den "Den učitelů" (25.3. 2022) 
 12. Plavecký výcvik pro 3. - 5. ročník a MŠ (21.4. - 23.6. 2022) 
 13. Zápis do 1.ročníku (08.04.2022 od 12.00 do 17.00 hodin)
 14. Den Země (11.4. - 20.4. 2021) 
 15. Zápis do MŠ (květen 2022)
 16. Den dětí (1.6. 2022)
 17. Sportovní dopoledne (17.06.2022)

Škola pomáhá - charitativní dobrovolné akce

Naše škola se pravidelně dvakrát během roku zapojuje do dobročinných akcí, které mají za cíl pomoci ostatním. Chceme tak dětem dát možnost zapojit se do charitativní činnosti a ukázat, že jsou lidé, kteří naši pomoc potřebují. Díky dlouholetému pořádání těchto sbírek na naší škole máme s organizátory dobré zkušenosti. Sbírky jsou dobrovolné.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Škola spolupracující s Mensou
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)