Aktuality MŠ

INFORMACE PRO RODIČE - 1.3.2021

  • Vážení rodiče, mateřská škola je uzavřena z nařízení vlády od 1. března do 21. března 2021.
  • 1x týdně budeme posílat úkoly = Distanční výuka v MŠ - nápady, návrhy, pohádky, písničky, básničky, pohybovky… a pracovní listy, které je dobré  s dětmi udělat. Prosíme o podepsání pracovních listů (nebo nakreslit školkovskou značku), nejstarší předškoláci se už umí podepsat, zvládnou si sami označit svoje pracovní listy. (nejstarší předškoláci mají povinnou distanční výuku)
  • ŠKOLKOVSKÁ POŠTA:
  • v pondělí 1.3. rozneseme školkovskou poštu s „distanční výukou“ do vašich schránek
  • úterý 9.3. a 16.3. Vás prosíme, aby jste si u školky vyzvedli další úkoly a přinesli hotové pracovní listy (v označeném euroobalu, ve kterém jste dostaly minulé úkoly)
  • u školkových dveří budou připraveny dvě krabice – „příjmové a výdejové okénko“  :-) (do příjmové dáte hotové úkoly, z výdejové si vyzvednete úkoly – euroobal označený značkou a jménem)
  • Předem děkujeme za spolupráci

 

Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění

28. 02. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 dojde 1. března 2021 k uzavření všech školských zařízení (mateřských a základních škol, dětských skupin) s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 za den.

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné.

Nově od 1. března 2021 vzniká nárok na ošetřovné i rodičům prvňáčků, druháků a rodičům dětí v mateřských školách, které dosud mohly zařízení navštěvovat.

Kdo má nárok na krizové ošetřovné

Vzhledem k plošnému uzavření všech školských zařízení s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému mají nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří musí z důvodu uzavření zařízení pečovat o dítě, a nemohou tedy vykonávat své zaměstnání. Krizové ošetřovné může čerpat zaměstnanec:

  • jehož dítě je v době uzavření školy / dětského zařízení mladší 10 let,
  • z důvodu péče o nezaopatřené děti (bez omezení věku) účastnící se školní docházky, které jsou závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • z důvodu péče o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, jež jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

 

Mají nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ a OSVČ?

Nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění (je třeba účast na nemocenském pojištění v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události). Ani nyní nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy ze strany ČSSZ) OSVČ nevzniká.

 

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné za měsíc březen?

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

 

Je nutné vygenerovat nové číslo žádosti, nebo lze pokračovat s předchozím číslem?

V případě, že nepřetržitě pokračujete v péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení, vyplníte v tiskopisu stejné číslo jako v únorové žádosti. Pokud jste ošetřovné dříve z nějakého důvodu ukončili (např. školské zařízení bylo znovu otevřeno) a nyní od 1. března 2021 opět dochází k uzavření školy, je nutné vygenerovat nové číslo žádosti, jelikož se jedná o nově vzniklou potřebu péče o dítě.

 

Jaká je výše krizového ošetřovného?

Podle schválené právní úpravy je výše ošetřovného od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Minimální denní výše dávky ošetřovného činí 400 v případě plného úvazku tam, kde denní výše dávky po provedení výpočtu denní výše dávky podle stávajících pravidel bude nižší než 400 .

 

Jak postupuje zaměstnavatel?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“).

Veškeré informace ke krizovému ošetřovnému najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)